På samlingsutställningen för KiS-konstrundan fanns 21 konstnärer/konsthantverkare representerade med dessa fina alster:

Lea Hellström, nr 28

Lea Hellström

Pilgårdens Hantverk, nr 27

Pilgårdens Hantverk

Lars Eklöw, nr 15

Lars Eklöw

Karin Lidström, nr 7

Karin Lidström

Jytte Jonna Hansen, nr 14

Jytte Jonna Hansen

Jón Leifsson, nr 16

Jón Leifsson

Jonas Olsson, nr 23

Jonas Olsson

Janes Snickarbod, nr 13

Janes Snickarbod

Omma Halmslöjd, nr 25

Omma Halmslöjd

Nette Carlsson, nr 12

Nette Carlsson

Michael Mårtensson, nr 21

Michael Mårtensson

Lena Magnusson, nr 6

Lena Magnusson

Ingrid Andersson Åkerblom, nr 2

ANDÅ-Konst

Eva Hasund, nr 3

Eva Hasund

Recycled Glass Design, nr 20

Eva Bjurman

Vollsjö Mill, nr 10

Cecilia Mazza

Camilla Caesar, nr 18

Camilla Caesar

Birgitta Friberg, nr 11

Birgitta Friberg

Anita Hellkvist Larsson, nr 26

Anita HL Konst

Elisabeth Eide, nr 4

Elisabeth Eide

Christina Arvidsson, nr 17

Christina Arvidsson