Verksamhetsplaner:

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll:

Ordinarie_årsmöte_feb2018

Extra_årsmöte_april2017

Ordinarie_årsmöte_januari2017

Ordinarie_årsmöte_maj2016

Föreningens stadgar:

Stadgar KiS, rev2017