Om oss

Kultur i Sjöbobygden är en ideell obunden förening som startade 2014, efter att Sjöbo kommuns kultursekreterare Ylva Wallström bjöd in kommunens kulturarbetare för samtal om möjliga samarbeten. Intresset var stort och idén om att starta en förening växte fram. Det blev även snabbt bekräftat att Sjöbo har ett rikt utbud av kulturella verksamheter, som vi vill dela med oss av till både besökare och Sjöbos invånare.

Vi samlar och marknadsför konstnärer och konsthantverkare som är verksamma i kommunen. Vi arrangerar gemensamma utställningar då och då samt en konstrunda varje påsk. Med hjälp av varandra och via olika mediakanaler lyfter vi fram våra arrangemang.

Läs gärna stadgar och annan föreningsdokumentation här.

Styrelse:

Karin Annersten
ordförande

Kerstin Svennersten Sjaunja
sekreterare

Eva  Borg
kassör

Anzhelika Aleksandrovskaia
ordinarie ledamot

Lea Hellström
ordinarie ledamot

Katarina Åstradsson
suppleant

Kristina Ingvarsson
suppleant

Historik

Historik och aktiviteter åren 2014 till 2020

Föreningen bildades med syfte att lyfta kultur inom Sjöbo kommun med lokala aktörer, och att bilda en förening för både konstnärer, konsthantverkare och personer /institutioner inom kulturförmedling.

Genom åren har antalet medlemmar varierat mellan 25 och 35 st, och är för närvarande 32. Nya har tillkommit och några har valt att lämna, men en kärna medlemmar har varit med från början. I styrelsen sitter 5 ledamöter och 2 suppleanter. Alla i föreningen jobbar frivilligt. Varje år hålls årsmöte, där nya ledamöter väljs till styrelsen. Föreningen beslutade för ett par år sedan att ha två evenemang under året. Konstrundan i Påsk är ett stort evenemang som kräver mycket jobb och som tar mycket tid. Reklam i form av affischer och folder ska skapas och skickas till tryckeri. Kontakt med media, hitta bra lokal för samlingsutställningen och hängningen av denna är andra uppgifter som ska fixas. Påskutställningen är föreningens största evenemang under året.

Uppdatering av hemsidan och facebooksidan är en uppgift som pågår ständigt. Medlemsträffar har hållits under åren i lite olika miljöer och med olika innehåll. Senaste två åren har vi haft informationsmöte angående påsk i anknytning till årsmötet.

Aktiviteter:

2014:
Föreningen bildades i februari.
Konstrundan Påsk, samlingsutställning på Sjöbo Kaffestuga.
Utveckling av logga samt design och tillverkning av olika skyltar.
Hemsida och Facebooksida gjordes.
Föreningen deltog och var representerat på Sjöbodagarna i september medsamlingsutställning i Sjöbo.

2015:
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Övedskloster.
7-9 augusti hade vi evenemanget “Öppna Ateljeer”, där enskilda medlemmaröppnade upp sin verkstad.
12-13 december Jul-salong på Flora.

2016:
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Övedskloster.
Hade aktiviteter på Sjöbodagarna i september.
I december julskyltning i ett affärsfönster i Sjöbo.

2017:
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Övedskloster.
Under hösten inleddes ett samarbete med skolor i Sjöbo, under namnet “ Roten till det goda”. Barnen målade små tavlor som monterades på ett stort träd, målat på en träskiva. Evenemanget verkställdes under Sjöbodagen då besökarna fick skapa löv, insekter mm att fästa på trädet.
Jul-salong på Glashyttans Orangerie.

2018:
I början av januari hade en grupp bildats som började ha kurser på Sjöbo Kommuns grafikverkstad, för medlemmar som var interesserade.
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Övedskloster.
Höstsalong på KulturMöllan i Lövestad 12-14 oktober, där evenemanget avslutades med medlemsmingel.

2019:
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Lilla Rygården galleri och cafe, Lövestad.
Ett antal medlemmar ställde ut på Kultur Möllan i Lövestad, under påsk.
Vi hade planerad inför en 5 års jubileums utställning, men lyckades inte att hitta rätt lokal.

2020:
Konstrundan i Påsk blev inställd på grund av Corona.
Föreningen firar 6 års jubileum med en samlingsutställning i Sjöbo Konsthall under oktober – november. Alla 32 medlemmar deltar i evenemanget.

2022:
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Bjärsjölagårds Slott

2023:
Konstrundan Påsk med samlingsutställning på Lilla Rygården galleri och cafe, Lövestad