På samlingsutställningen för KiS-konstrundan fanns 21 konstnärer/konsthantverkare representerade med dessa fina alster:

Lea Hellström, nr 28

Lea Hellström

Pilgårdens Hantverk, nr 27

Pilgårdens Hantverk

Lars Eklöw, nr 15

Lars Eklöw

Karin Lidström, nr 7

Karin Lidström

Jytte Jonna Hansen, nr 14

Jytte Jonna Hansen

Jón Leifsson, nr 16

Jón Leifsson

Jonas Ohlsson

Janes Snickarbod, nr 13

Janes Snickarbod

Omma Halmslöjd

Nette Carlsson, nr 12

Nette Carlsson

Michael Mårtensson Art

Lena Magnusson, nr 6

Lena Magnusson

Andå konst

Eva Hasund, nr 3

Eva Hasund

Recycled Glass Design, nr 20

Eva Bjurman

Vollsjö Mill, nr 10

Cecilia Mazza

Camilla Caesar, nr 18

Camilla Caesar

Birgitta Friberg, nr 11

Birgitta Friberg

Anita Hellkvist Larsson, nr 26

Anita HL Konst

Elisabeth Eide, nr 4

Elisabeth Eide

Christina Arvidsson