Om Ingrid Andersson Åkerblom, ANDÅ-konst

Konst i textil applikation, handsömnad och järntråd; 2D och 3D

I textilt naturmaterial skapar jag bilder, och bilder tillsammans med järntrådsfigurer, 3D. Större installationer i 3D är främst beställningsarbeten.
Skyddsänglar av järntråd och redgarn. Större änglar av järntråd och linne.
Livets ägg, en ny design för varje år.

I min konst vill jag fånga en känsla och hoppas kunna leverera något åt dig som beskådare.
Naturen med sitt speciella ljus och stämning ger mig inspiration. Det är markerna med skog, grödor och betesängar som speglar spår från arbete, möten, minnen och framtidstro.

Mitt liv är min utbildning.
Under min textillärarutbildning har jag fått gedigen kunskap i färg- och formspråk, liksom under alla konst- och hantverkskurser som jag gått. Textillärarutbildningen liksom min utbildning i etnologi har gett mig god insikt i vår svenska textila hantverkstradition.
Jag har arbetat som textillärare i många år, men även varit lärarutbildare vid universitetet och kursledare i studieförbund.
Färg och form har därmed varit en naturlig och glädjefylld del i hela mitt liv och ständigt berikat mitt sinne för konst.

Välkomna till min utställning!

Uppgifter

besöksadress: Ågårdsvägen 5, 275 66 Vollsjö

e-post: i-anda@hotmail.com

telefon: 0731-597550