Om Kerstin Bodin

Jag har länge haft en längtan efter att uttrycka mig med färg och pensel. För egen tillfredsställelse, och i bästa fall för att den som betraktar det jag skapat ska beröras. Sen jag slutat förvärvsarbeta har jag äntligen förverkligat drömmen.

Akvarell är den teknik som lockar mest eftersom den ger så många möjligheter att välja om jag ska styra processen eller låta färgen flöda fritt och hitta sin egen väg i vattnet på pappret. Jag har fått hjälp på vägen med kvällskurs under en termin, ledd av Lars Fredholm i Medborgarskolans regi. Och en veckas sommarkurs på Skurups folkhögskola med Johan Ramberg som lärare.

Jag är medlem i sällskapet Wollsjökvinnor som Målar och vi träffas en kväll i veckan för inspiration och gemenskap.

Uppgifter

besöksadress: 

e-post: bodin.kerstin@gmail.com

telefon: 0702 -239600