Om Sara Hedberg

Varje förändring av rummet är en magisk handling. Även intuitiva eller omedvetna förflyttningar av små eller stora saker bidrar till en övergripande förändring. Kinesernas Feng-Shui ger oss ledtrådar om placering, inbördes energier, effekter inom människan av yttre möblering.

Sara Hedbergs “Periodic System of Elements” är en känslomässig kittel i tre dimensioner, i vilken vi tillåts träda in och just förändras. 

Kristaller i en andlig kuvös ersätter organiska ägg. Vad föder de fram, enskilt och tillsammans? En aluminiumskiva målas nästan heltäckande med intrikata bikupe- och blomstermönster. Vad betyder avslöjandet av den måleriska illusionen här? Två inbördes reflekterande tablåer med magiska verktyg, en av aluminium och en av  spån, vilken energi genererar de där vi står mittemellan? Bångstyrigt fångade kristall- och andra mönster isoleras på skinande perfekta kvadrater. Bryter de sig in eller ut?

Kontrasten mellan det synliga och det osynliga, mellan det organiskt obearbetade och det mänskligt bearbetade, mellan uråldrighet och det ännu inte födda, där placerar Sara Hedberg betraktaren. I speglandet av återgivna magiska verktyg visar hon att en av konstnärens centrala kulturella funktioner – att väcka fortsatta frågor snarare än svar – alltid knyter an till ett direkt förhållande till naturen. Hur vi gör det har förändrats och förändras ständigt. De magiska verktygen förmedlar och väcker våra egna känslor av det som ligger bakom dem historiskt, kulturellt och mytologiskt. Har de en relevans i vår titanskt teknologiska tidsålder?

Alla dessa saker och fenomen finns inbäddade i vår kulturhistoria. Ju mer de skuffas undan av hyperrationalism och materialism, desto starkare kommer de att studsa tillbaka. Sara Hedbergs “Periodic System of Elements” blir här en intuitiv och poetisk åkallan. Inte av gamla, dammiga och romantiserade häxkrafter utan av en tidlös respekt för det fundamentalt mänskliga.

Utställningstext av: Carl Abrahamsson, januari 2010, från Sara Hedbergs separatutställning på Galleri Mejan.

Sedan 5 år tillbaka är konstnären verksam i Sjöbo och bygger upp Hårderupsgården.

Uppgifter

Hemsida: www.sarahedberg.com

e-post: sarahedberg@hotmail.com

telefon:  0709367728